Er du i tvivl om vi kan levere et produkt, så er du meget velkommen til, at kontakte os på 📞 60305050 eller 🖥️ Salg@gigapro.dk. 🙂

Vilkår for erhvervskøb


Herunder kan du læse særlige handelsbetingelser for handel som erhvervskunde, som er et tillæg til vilkår og handelsbetingelser for forbrugerkøb.
Er du i tvivl om noget i forbindelse med køb hos os, er du velkommen til at kontakte os på 60 30 50 50 alle hverdage 08 - 16 eller skrive til Salg@gigapro.dk.

Leder du efter vilkår og handelsbetingelser for forbrugerkøb, finder du dem her.

Definition af erhvervskøb


-Hvis din bestilling på hjemmesiden indeholder et CVR/SE/EAN nummmer, eller hvis du er oprettet som erhverv/offentlig kunde, er der tale om erhvervskøb.
-Hvis fakturaadressen indeholder firmanavn, er der tale om erhvervskøb (du må gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt feltet med alternativ leveringsadresse til dette).

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende og der dækkes dermed heller ikke retur-transport. Bestillingen er bindende fra bestillings afgivelses tidspunktet.
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.

Reklamation og returnering


GIGAPRO giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen.
Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering.
Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod GIGAPRO.

Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra GIGAPRO eller GIGAPRO's leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen. Ved mangler kan GIGAPRO omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod GIGAPRO. Er en reklamation uberettiget, kan GIGAPRO fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.

Varer kan returneres senest 8 dage efter levering, hvis kunden ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at

-Varerne er ubeskadiget, ubrugte og i ubrudt originalemballage
-Returneringen sker for kundens regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning


GIGAPRO er ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tabt avance, goodwill, produktionstab, tab af data, leverandørfejl eller -svigt.
Krav mod GIGAPRO, fx pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at GIGAPRO har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


Har du spørgsmål?

Ring til os på 60 30 50 50 eller
Send en e-mail til Salg@gigapro.dk

GIGAPRO